Ga naar Almere

Het woonconcept

Heeft u dringend tijdelijke huisvesting nodig, maar komt u niet in aanmerking voor een urgentieverklaring? Met In between places bieden we u tijdelijk (maximaal 2 jaar) woonruimte, zodat u een stabiele basis hebt van waaruit u uw leven weer op de rit kunt krijgen.


Dringend
U kunt in aanmerking komen voor In between places als bij u sprake is van 1 of meer van de volgende situaties:

  • Executieverkoop van uw koopwoning
  • Echtscheiding met of zonder kinderen (getrouwd of vanuit langdurig samenwonend). Vanwege de grootte van de studio's en appartementen is het niet mogelijk om er met meer dan twee kinderen te wonen
  • Als u door overmacht van buitenaf dreigend dakloos wordt
  • Remigranten die terugkeren naar Nederland en even geen plekje hebben
  • Woning verkocht ter overbrugging naar andere woning

Daarnaast bieden we jongeren van buiten de regio die hier stage komen lopen, tijdelijk onderdak.

Middenin centrum van Hilversum
Huren met een tijdelijk 'In between places-contract' kan aan de Brinkweg in het centrum van Hilversum. Dudok Wonen verhuurt hier 18 studio's en 4 appartementen met een In between places contract. Het concept komt voort uit het regionaal actieprogramma van de regio Gooi en Vechtstreek. De provincie Noord-Holland en de regio Gooi en Vechtstreek ondersteunen het initiatief met subsidie voor de eerste vijf jaar.

Tijdelijk huurcontract
Als u in aanmerking komt voor In between places krijgt u een huurcontract voor maximaal twee jaar. Tijdens deze periode bent u zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar andere woonruimte, Dudok Wonen doet dit niet voor u. Gedurende deze 2 jaar moet u ingeschreven blijven staan bij WoningNet en actief reageren op vrijkomende woonruimte. Uw opgebouwde woonduur in WoningNet blijft behouden dankzij het tijdelijke huurcontract. Daarnaast adviseren wij u dat u ook andere mogelijkheden onderzoekt en aanboort. Denk daarbij aan een kamer huren, een vrije sectorwoning, een huis (sociaal) kopen, wonen buiten de regio en dergelijke. Als u dat wenst denken we graag met u mee. In geval van een stage wordt de contractduur afgestemd op de stageduur.

Einde huurcontract
Na twee jaar loopt uw tijdelijke huurcontract van rechtswege af. Het is niet mogelijk om het contract te verlengen. Als u op dat moment nog geen andere woonruimte heeft gevonden, moet u zelf op zoek naar een ander tijdelijk alternatief.

Aanmelden
U kunt zich uitsluitend aanmelden via het aanmeldformulier op de pagina 'Aanmelden'. Als we geen plek vrij hebben, kunt u zich niet aanmelden. Het aanmeldformulier staat dan uit. Wilt u automatisch op de hoogte blijven als er weer In between places woningen beschikbaar zijn? Meld u zich hier dan aan voor de e-mailalert.