Ga naar Hilversum

Het woonconcept

Heeft u dringend tijdelijke huisvesting nodig als gevolg van een noodsituatie, maar komt u (nog) niet in aanmerking voor een urgentieverklaring? Met In Between Places bieden we u tijdelijk (maximaal 2 jaar) woonruimte, zodat u een stabiele basis heeft van waaruit u uw leven kunt vervolgen.


Dringend

U kunt in aanmerking komen voor In Between Places als bij u sprake is van 1 of meer van de volgende situaties:

  • Echtscheiding met of zonder kinderen (getrouwd of vanuit langdurig samenwonend). Kinderen dienen niet het hoofdverblijf te hebben. Vanwege de grootte van de studio's en appartementen is het niet mogelijk om er met meer dan twee kinderen te wonen.
  • Als u door overmacht van buitenaf dreigend dakloos wordt.
  • Remigranten die terugkeren naar Nederland en even geen plekje hebben.
  • Woning verkocht ter overbrugging naar andere woning.

Daarnaast bieden we jongeren van buiten de regio die hier stage komen lopen, tijdelijk onderdak.

In Almere Poort
Huren met een tijdelijk 'In Between Places contract' kan aan de Zwitserlandstraat in Almere Poort. Dudok Wonen verhuurt hier 20 studio's en 6 appartementen met 1 slaapkamer met een In Between Places contract. In Between Places is enkele jaren geleden gestart in Hilversum door woningcorporatie Dudok Wonen en is nu ook in Almere.

Tijdelijk huurcontract
Als u in aanmerking komt voor In Between Places krijgt u een huurcontract voor maximaal twee jaar. Tijdens die twee jaar bent u zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar een volgende woonruimte, Dudok Wonen doet dit niet voor u. Gedurende deze jaren moet u ingeschreven blijven staan bij WoningNet en actief reageren op vrijkomende woonruimte. Uw opgebouwde woonduur in WoningNet blijft behouden dankzij het tijdelijke huurcontract. Daarnaast adviseren wij dat u ook andere mogelijkheden onderzoekt en aanboort. Denk daarbij aan een kamer huren, een vrije sector huurwoning, een huis (sociaal) kopen, wonen buiten de regio en dergelijke. Als u het op prijs stelt, denken we graag met u mee. In geval van een stage wordt de contractduur afgestemd op de stageduur.

Einde huurcontract
Na twee jaar loopt uw tijdelijke huurcontract van rechtswege af. Het is niet mogelijk om het contract te verlengen. Als u op dat moment nog geen andere woonruimte heeft gevonden, moet u zelf op zoek naar een ander (tijdelijk) alternatief.

Aanmelden
U kunt zich uitsluitend aanmelden via het aanmeldformulier op de pagina 'Aanmelden'.

U ontvangt van ons per email een bevestiging van uw inschrijving.

Er zijn niet altijd woningen beschikbaar. Mocht u in aanmerking komen voor een vrijgekomen woning, dan nemen wij contact met u op. Mocht u niet in aanmerking komen, dan hoort u dat ook van ons.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven als er weer In Between Places woningen beschikbaar zijn? Meld u zich hier dan aan voor de e-mailalert.